Accomodatie

De accommodatie beschikt over een gezellige kantine, twee 25 meter banen met elk 8 schietpunten en een 100 meter baan met 8 schietpunten.

Door de moderne technische installatie worden de banen ’s winters verwarmt en voldoen zij aan de normen die de arbodienst stelt.

De kantine, uiteraard nog gezelliger als er mensen zijn.
De linker 25 meter baan
De rechter 25 meter baan
100 meter baan